تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب نگاهی نو به قواعد فقهی

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 157

کتاب نگاهی نو به قواعد فقهی

✨✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین سید حسین تقوی
تاریخ نشر : 1393
ناشر: انتشارات مجیر
تعداد صفحه : 136

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

در این کتاب نخست کلیاتی از مفهوم قاعده فقهی، احکام وضعی و تکلیفی، قانون، فقه شیعی و منابع فقه و حقوق ارائه شده و معیارهای تدوین و استخراج قواعد فقهی از قرآن و سنت و سایر ادله فقهی بیان شده است. آنگاه به شرح مفاد برخی از قواعد مهم فقهی پرداخته شده و محتوای قواعدی همچون:
ائتمان ، اتلاف، احسان، اسقاط حق، اقرار، سلطنت، سوق مسلمین، اصالت صحت، غرور، قرعه، لاضرر و لاضرار ، لزوم، نفی سبیل، نفی عسر و حرج و قاعده ید، مورد شرح و بررسی قرار گرفته و شروط استفاده از آن‌ها در مسائل مختلف شرعی، بررسی شده است.